Lär dig hantera stress!

Stress kommer inte enbart av högt arbetstempo och höga krav, utan påverkas också av t ex mat- och motionsvanor, vila och sömn.  Masesgården har bildat ett AntiStressTeam som attackerar stressen från olika håll. Vi erbjuder kurser i stresshantering. Kursen omfattar fyra dagar, där vi startar med tester av hur stressad kroppen är. Vi testar också oxidativ stress och lägger sedan upp ett individuellt anpassat program för dig. Föredrag varvas med fysisk aktivitet och stresshantering med metal träning. Meditation, återhämtning och hälsorådgivning.

AntiStressTeamet

Ulrika Wahlstedt, som är naturläkare och hälsohemschef på Masesgården.  Mats Venndahl, som är specialiserad på coaching och stress hantering, med många uppdrag inom näringslivet, som han själv kommer ifrån. I teamet ingår också en tränare med erfarenhet av fysisk och mental träning i idrottsvärlden.

Tid: Välj mellan två olika kurstillfällen hösten 2015.

28 sept -1 okt, måndag – torsdag.

15 – 18 okt, torsdag – söndag.

Läs mer på masesgarden.se

Om författaren Visa alla poster

Redaktionen

Redaktionen