Stress

Allt fler blir allt mer stressade, i en tid med höga krav och kravet att ständigt vara nåbar. Stress kan vara positiv och ge kraft för att klara av en uppgift. Men den kan också vara negativ och slita på kroppen. Att leva med stress under en längre tid, gör att kroppens reserver tar slut och inte kan stå emot en ytterligare påfrestning. Spända muskler börjar värka, du kan få svårt att varva ner, blir lätt irriterad och har svårt att koncentrera dig. Allt från huvudvärk och onormal trötthet till depression och hjärtinfarkt kan utlösas av stress. Ta varningssignalerna på allvar och se till att i tid göra någonting åt stressen.

Masesgården har bildat ett AntiStressTeam som attackerar stressen från olika håll. Teamet består av Ulrika Wahlstedt, naturmedicinare och hälsohemschef på Masesgården. Mats Venndahl, utbildad inom coaching och stresshantering, med många uppdrag inom näringslivet, som han själv kommer ifrån. Vi har haft ett antal kurser i stresshantering, som har varit mycket uppskattade av deltagarna och snabbt blivit fullbokade.