Tagg -antistress

Nya Anti Stress kurser i sept – okt!

Våra AntiStresskurser, som bygger på helhetstänkande och ett individuellt anpassat program, har varit mycket uppskattade. Nu kan vi erbjuda två nya kurstider:

28 sept –1 okt, måndag – torsdag.
15 – 18 okt, torsdag – söndag.
Anmäl dig nu och lär dig att bromsa stressen i tid!

Många känner idag av stress på olika sätt. Tempot och kraven ökar och vi har svårt hantera vardagens utmaningar och förväntningar.

Arbetsrelaterad stress är ett växande problem för många – pga. att gränsen mellan privatlivet och arbetet har suddats ut.

Det innebär att vi sällan stannar upp, ger oss tid för återhämtning och stillar sinnet, utan vi kämpar oss igenom vardagen.

Konsekvenserna märker vi till slut genom dålig sömn, utmattning, irritation, muskelvärk, depression, oro, problem med magen eller att vi känner att vi inte räcker till.

Vad blir konsekvenserna om DU fortsätter som du gör och inte lär dig lyssnar på kroppen signaler. 

Syftet med vårt erfarna Antistress Team är att både stödja, inspirera men framför allt hjälpa dig att agera och hitta resurser som leder till bestående förändring och mindre stress. Samt att hjälpa dig att förstå hur DU skapar din stress och hur du kan hantera den.

Kursdagarna fyller vi med enskilda coachning-samtal, föreläsning om stresshantering, kost, mentalträning, olika former av meditation och motion som stresshanterare samt egen tid för stillhet återhämtning och reflektion.

Ett Holistiskt tänk gör att vi tacklar stressen från alla dess delar vilket gör denna vistelse unik, samt att gruppens storlek på max 10personer gör att vi kan anpassa programmet efter deltagarnas behov.

Välkommen till Tällberg, Dalarna.

Kommentarer från kursdeltagarna:

”Jag fick otroligt mycket inspiration av kursen. Jag lärde mig väldigt mycket och fick en del tankeställare.  För mig var även miljöombytet och ett break från vardagen nyttig.”

”Långhelgen i Dalarna fyllde mig med ny energi och inspiration. Med professionell vägledning från Antistress Teamet fick jag nya insikter och personligt utformade verktyg inom kost, fysisk och mental träning. Vistelsen ramades in av en strålande vacker miljö med utsikt över Siljan.”

”Det som jag trodde skulle vara det svåra, men som har visat sig komma naturligt, är att jag tänker mer på mig själv. Jag rätade ut många frågetecken på kursen och fick bra tips och vägledning.”

”Det krävs inte alltid jättestora förändringar för att nå dit man vill men ibland behöver man lite hjälp på vägen och det har jag fått av er alla tre. Medvetenhet är en förutsättning och gör det lättare att veta vart jag ska börja.”

Tid: Välj mellan två olika kurstillfällen hösten 2015.

28 sept –1 okt, måndag – torsdag.

15 – 18 okt, torsdag – söndag.

Från lunch första dagen – lunch avslutningsdagen.

Plats: Villa Långbers hotell i Tällberg.

Pris: 9.900:- inkl kurs och helpension. Tillägg för enkelrum 750:-

Arrangör: Masesgården

Anmälan: Villa Långbers 0247-502 90

Max tio deltagare per kurstillfälle.

Frågor kan skickas till info@masesgarden.se

AntiStress kurser för företag: Du kan anmäla din medarbetare till någon av våra AntiStress kurser. Vi kan också lägga upp en egen kurs för ditt företag. Allt efter önskemål och behov.

Kontakta Masesgården på 0247-645 60 för vidare diskussion.

Lär dig hantera stress!

Stress kommer inte enbart av högt arbetstempo och höga krav, utan påverkas också av t ex mat- och motionsvanor, vila och sömn.  Masesgården har bildat ett AntiStressTeam som attackerar stressen från olika håll. Vi erbjuder kurser i stresshantering. Kursen omfattar fyra dagar, där vi startar med tester av hur stressad kroppen är. Vi testar också oxidativ stress och lägger sedan upp ett individuellt anpassat program för dig. Föredrag varvas med fysisk aktivitet och stresshantering med metal träning. Meditation, återhämtning och hälsorådgivning.

AntiStressTeamet

Ulrika Wahlstedt, som är naturläkare och hälsohemschef på Masesgården.  Mats Venndahl, som är specialiserad på coaching och stress hantering, med många uppdrag inom näringslivet, som han själv kommer ifrån. I teamet ingår också en tränare med erfarenhet av fysisk och mental träning i idrottsvärlden.

Tid: Välj mellan två olika kurstillfällen hösten 2015.

28 sept -1 okt, måndag – torsdag.

15 – 18 okt, torsdag – söndag.

Läs mer på masesgarden.se