Tagg -Mental träning

FÅNGA eller FÅNGE AV DAGEN

Att jobba med mental träning handlar mycket om att reflektera och ge sig själv daglig feedback, samt att skapa förutsättningar för att må så bra som möjligt. Något som Masesgården vill hjälpa er med.

För att kunna ge sig själv feedback, lära sig av sina misstag och även se på det som varit bra är att stanna upp och ge sig tid för reflektion – något som vi sällan gör idag.

Så här är några punkter som är bra att ta med sig som gör att du blir mentalt stark och ger ny energi.

 1. Starta dagen med 10 minuters mindfulness eller någon form av sittande meditation där fokus ligger på andningen och närvaro.
 2. Ät en frukost hemma i lugn och ro.
 3. Var tacksam och säg till dig själv vad du vill få ut av dagen
 4. Öva närvaro under dagen. Var medveten om dina sinnen, tankar och känslor. Stanna upp och fundera om det är situationen som stressar mig eller är det hur jag tänker om situationen som skapar känslan som får mig att reagera. Baserat på mina förväntningar och hur jag skulle vilja att det var. Vad skulle hända om jag släppte taget istället?
 5. Ta en stund under dagen på arbetet till att sitta och bara andas några minuter mellan varven.
 6. Ta en promenad efter lunch.
 7. Gör en sak i taget.
 8. Öva på att släppa kontrollen.
 9. Fokusera på det DU kan påverka och inget annat.
 10. Drick vatten under dagen
 11. Ta inte med dig frustration hem. Utan försök att andas och slappna av innan du öppnar dörren hemma.
 12. Och innan du somnar tänk på de bra saker du gjort idag och det du skall göra i morgon istället för de bekymmer du bär på. Utgå från att det du önskar är det du får.

FLOW TRIGGERS

Som ni vet så pratar vi mycket om att befria oss från störande tankar. Tillstånd av Flow eller vara i Zonen kommer av att vi inte tänker alls utan bara är här och nu. Men vi kan inte beställa flow och det är svårt att träna till sig det. Oftast händer det bara och vi förstår inte varför. En väg till flow är glädje och lek. När vi vill för mycket eller strävar så hindrar detta oss oftast att nå flow och svårt att nå dit vi vill. Vi upplever snarare stress och oro. Men hur kan vi skapa förutsättningarna? Jag har listat några punkter nedan. Den som vill veta mer kan leta på Mihaly Csikszentmihalyi, psykologen som forskat i ämnet.

Om du någon gång upplevt flow, en känsla av att allt bara känns rätt och enkelt.
Vad gjorde du då? Och Varför var du i flow tro du?

FLOW Triggers.
• Psykologiska
• Miljömässiga
• Sociala
• Kreativa

Psykologiska:
• Medvetenhet och interna strategier att vara i nuet
• Intensiv Focus, uppmärksamhet koncentration
• Undvik multitasking, undvik öppna landskap på arbetet
• Flow kräver en sak i taget och att få arbeta ensam i lugn och ro
• Tydliga och klara mål samt feedback. – Hur kan jag göra bättre?
• Utmaningen ligger mellan uttråkad och oroskänsla

Miljömässiga:
• Högt medvetande
• Bra klimat och omgivning som stärker

Sociala:
• Förmåga till koncentration
• Dela dina mål
• Bra kommunikation
• Lyssna utan egna tankar
• Tillit
• Delaktighet och kompetens
• Våga göra misstag
• Gör det du vill
• Känsla av att ha kontroll och förmåga

Kreativa:
• Medveten om beteende och värderingar
• Våga ta risker. Våga göra misstag