FLOW TRIGGERS

Som ni vet så pratar vi mycket om att befria oss från störande tankar. Tillstånd av Flow eller vara i Zonen kommer av att vi inte tänker alls utan bara är här och nu. Men vi kan inte beställa flow och det är svårt att träna till sig det. Oftast händer det bara och vi förstår inte varför. En väg till flow är glädje och lek. När vi vill för mycket eller strävar så hindrar detta oss oftast att nå flow och svårt att nå dit vi vill. Vi upplever snarare stress och oro. Men hur kan vi skapa förutsättningarna? Jag har listat några punkter nedan. Den som vill veta mer kan leta på Mihaly Csikszentmihalyi, psykologen som forskat i ämnet.

Om du någon gång upplevt flow, en känsla av att allt bara känns rätt och enkelt.
Vad gjorde du då? Och Varför var du i flow tro du?

FLOW Triggers.
• Psykologiska
• Miljömässiga
• Sociala
• Kreativa

Psykologiska:
• Medvetenhet och interna strategier att vara i nuet
• Intensiv Focus, uppmärksamhet koncentration
• Undvik multitasking, undvik öppna landskap på arbetet
• Flow kräver en sak i taget och att få arbeta ensam i lugn och ro
• Tydliga och klara mål samt feedback. – Hur kan jag göra bättre?
• Utmaningen ligger mellan uttråkad och oroskänsla

Miljömässiga:
• Högt medvetande
• Bra klimat och omgivning som stärker

Sociala:
• Förmåga till koncentration
• Dela dina mål
• Bra kommunikation
• Lyssna utan egna tankar
• Tillit
• Delaktighet och kompetens
• Våga göra misstag
• Gör det du vill
• Känsla av att ha kontroll och förmåga

Kreativa:
• Medveten om beteende och värderingar
• Våga ta risker. Våga göra misstag

Om författaren Visa alla poster

Mats Venndahl

Mats Venndahl

Mats Venndahl arbetar med verksamhet och ledarskaps coaching med uppdrag inom näringslivet. Föreläser samt arbetar med stresshantering och mentalträning för företag, organisationer och individer.
Han ingår också i Masesgårdens AntistressTeam.

Mats kommer från näringslivet där han arbetat i 25 år både i Sverige och utomlands. Detta är en miljö som har många likheter med idrottsvärlden då det handlar om att dagligen vara mentalt förberedd för att prestera på toppnivå.