Stress – kropp och sinne

Att känna att kraven är för höga och att jag inte räcker till är något de flesta i dagens samhälle känner igen. Vi har alla känt stressen inombords i någon form. Vi springer mellan möten eller skyndar till dagis med andan i halsen, eller känner oro om framtiden. Vi skall idag göra mycket på en gång, s.k. ”multitasking”. Multitasking upplevs som effektivt, men är tvärt om. Kvalitén blir lidande och stressen inombords ökar. Vi sitter på möten eller i dialog med andra med mobilen i handen, den sociala interaktionen blir lidande.

Att vi har mycket omkring oss och att tiden inte räcker till kan upplevas som stressande för många. Vi försöker med viljeansträngning få ihop vardagen och ger oss inte tid till återhämtning. Vi är så övertygade om att det är omständigheterna som stressar oss. Vi skyller på chefen, på jobbet, respektive, bilar i trafiken eller familjen. Men kan det vara så att vi i stunden inte ser saken helt klart? Vi upplever en situation som stress idag, som vi inte var stressande över förra veckan. Det kanske inte är omständigheterna som stressar oss. Kan det vara något annat?

Konsekvenserna och det vi själva märker är sömnsvårigheter, irritation, svårt att koncentrera oss, slarvar med kosten, huvudvärk, muskelspänningar, och i värsta fall utbrändhet. Detta går oftast att göra något åt om vi lyssnar på signalerna i tid, och får lite hjälp och stöd på vägen. Men framför allt bli medveten om hur jag skapar min stress? Och vad kommer stressen ifrån egentligen?

Förmågan att inte kunna säga nej och sätta gränser. Att hela tiden vara duktig, att trycka undan sina känslor, att sätta sig själv sist eller att vara den som håller ihop familjen kan under en längre tid få allvarligare konsekvenser för hälsan. Läs: ”När kroppen säger nej – Gabor Mate´.
Se video på Youtube här: https://www.youtube.com/watch?v=Qf92l7FPyKo

Detta är oftast beteenden som vi burit med oss över en längre tid. Det är denna stress som kommer inombords i form av oro, ångest, offermentalitet och jobbiga tankar. Detta skapar omedvetet stressreaktion i kroppen. Som på sikt kan leda till allvarligare sjukdomstillstånd enligt Gabor Maté. Så som MS, ALS, hjärtproblem och andra sjukdomar.

Insikten att kroppen är en helhet och att den skickar varningssignaler till oss är avgörande. Lyssna på dessa signaler och gör något åt det. Bli medveten om dina tankar och känslor och försök att förstå att mycket av våra tankar är endast tankar. Tankar kommer till oss hela tiden. Att kunna säga nej är samma sak som kroppens immunsystem försöker bota infektioner. Om vi säger ja när magkänslan säger nej så påverkar detta hela kroppen. För om inte du säger nej så gör kroppen det för dig. Vi är en helhet – sinne och kropp.

Mats Venndahl

Om författaren Visa alla poster

Redaktionen

Redaktionen