Tystnad – Tagning

 

Vintermörkret är nu här och själv hoppas jag på att få snart se den första snön. Snön lyser upp i mörkret samtidigt som den dämpar ljudet omkring oss och även ljudet inom oss.

Dagligen snurrar det ljud i form av våra egna tankar såväl som av andras förväntningar krav och behov. Beslut skall fattas som skall vara logiska och rationella och helst tagna i går. Men ibland blir det fort och fel istället för långsamt och rätt. Hur kan vi tillåtas vara mer långsamma så att vi får tid för eftertanke? Vi kan då bygga upp våra egna drömmar och värderingar på lång sikt. Ett sätt är att ibland få vara ensamma så att vi kan gripa tag i tystnaden, få insikter, lyssna på vad jag själv vill och vad som är det bästa sättet för mig. Som psykologen Anders Ericsson säger”nyckeln till kreativitet och framgång är tystnad, ensamhet och avsiktlig övning”.

De rationella besluten bygger på att vi använder vårt intellekt – det vi redan vet. Men när vi griper tag i tystnaden och får tid för oss själva så kommer vi till nya insikter och upptäckter. Vi tränar dagligen på att vara verbala, utåtriktade, få bättre självförtroende och att få en hög social kompetens. Vi letar efter tekniker eller strategier för att uppnå detta. Men hur kan vi tillåta oss att vara oss själva, acceptera olikheterna oavsett om vi är extroverta eller introverta? Hur kan jag lyssna till mig själv och inse att jag duger som jag är?

Många av dagens ledare och innovatörer är introverta unika individer. Hur kan Du vara unik? Och hur kan Du som ledare bromsa verbala förmågor för att ge utrymme till alla – även de tysta? Att ibland sitta ner så att andra kan stå upp kan betyda mycket? En början är att låta barnen vara som de är och inte vad vi önskar att de skall vara. Att låta vår inre visdom få utrymme i vardagen och ta ett steg tillbaka och låter tystnaden göra sitt jobb.

När vi låter tystnaden få utrymme och ibland få spela huvudrollen i våra liv så kan livets film få ett spännande innehåll där viljan spelar birollen – en film där ljudet och tanken tillåts sakta ner gör att hjärtat får plats igen.

 ”Silence is a true friend who never betrays” – Confucius

Mats Venndahl

Följ gärna Mats på facebook >>

Om författaren Visa alla poster

Redaktionen

Redaktionen