Mental klimatförändring!

Läs Mats Venndahls tänkvärda inlägg om vårt inre klimat:

Det pratas om hur vårt levnadssätt bidrar till klimatförändringar, väderomslag och högre temperaturer. Samtidigt hävdar några att allt går i cykler. Hur mycket beror på yttre faktorer och hur mycket är naturliga cykler? Jag är långt ifrån någon expert på miljö och klimatförändringar, men reflekterar gör jag ibland.
Är det likadant med vårt inre klimat? Hur mycket av de yttre faktorerna påverkar vår hälsa och hur vi mår? Styrs även vårt inre klimat av cykler och naturlagar, vilket påverkar hur vi tänker och känner? Hur väljer vi att hantera vardagen genom våra handlingar beroende på vårt välbefinnande? Vissa dagar mår vi bra och vissa dagar är vi lite låga, precis som ebb och flod.

Läs hela inlägget, klicka här!